سردرد و مصرف دارو

با توجه به نوع سردرد تشخيص داده شده توسط متخصص مغز و اعصاب ،در مورد شروع دارو ،نوع دارو و نحوه مصرف آن تصميم گيرى ميشود.

 

 

اطلاعات تکميلي

  • عنوان صفحه من test

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

 

داپلر عروق مغز از آلمان

دکتر فرشته اسفندیاری